ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

INSIDE EDUCATION LP (Số công ty SL034509), 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, Vương quốc Anh, EH5 1BN.

Vui lòng đọc các điều khoản dịch vụ bên dưới. Các điều khoản dịch vụ này, bao gồm mọi thỏa thuận sửa đổi mà chúng tôi có thể đăng tùy từng thời điểm, hãy nêu các điều khoản và điều kiện mà theo đó kwinside.com cung cấp cho bạn các dịch vụ khác nhau ("Trang web"). Tất cả các dịch vụ được cung cấp trên Trang web được gọi chung là "kwinside.com".

DỊCH VỤ

Bằng cách truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng trang web của chúng tôi và / hoặc các dịch vụ được đăng trên trang web, bạn được coi là chấp nhận điều khoản dịch vụ và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận này đối với việc sử dụng trang web đó.

Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này, vui lòng không truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp.

Trang web kwinside.com cung cấp các dịch vụ tiếp thị và SEO chuyên nghiệp bằng các công nghệ API. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web, dịch vụ, dữ liệu thỏa thuận của chúng tôi hoặc bất kỳ điều gì khác, hãy đảm bảo để liên hệ với chúng tôi qua email support@kwinside.com.

SỞ HỮU TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI

Nội dung của Trang web của chúng tôi dành cho việc sử dụng cá nhân của người dùng của chúng tôi. Tất cả các quyền, tiêu đề và quan tâm đến nội dung được hiển thị trên Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao diện của Trang web, dữ liệu, thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, URL và nội dung do bên thứ ba cung cấp, là tài sản của kwinside.com, hoặc các bên thứ ba tương ứng và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu khác quyền và luật pháp.

Trừ khi được kwinside.com cho phép rõ ràng, bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, thực hiện, hiển thị, cấp phép, thiết kế đối chiếu hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Trang web.

THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY

Kwinside.com có thể tùy ý thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này theo quyết định của riêng mình. Mỗi khi có thay đổi đối với Thỏa thuận này, Thỏa thuận sửa đổi sẽ được đăng trên trang chủ. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Trang nào của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào như vậy. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này tại đây. Vui lòng kiểm tra trang này theo thời gian điều khoản sử dụng hiện tại.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin mà chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng bất kỳ Trang nào của chúng tôi, cho dù thông qua quy trình đăng ký hay bằng cách khác, tuân theo chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó ("Chính sách bảo mật").

Chính sách bảo mật của kwinside.com ở đây.

Chính sách Bảo mật bao gồm các điều khoản và điều kiện chi phối việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các quyền tương ứng của chúng tôi liên quan đến thông tin đó.

Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật trước khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật hiện hành, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chính sách hoàn lại tiền này quy định các quy tắc hoàn trả số tiền đã chi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra Chính sách hoàn lại tiền của kwinside.com tại đây.

Đảm bảo xem lại Chính sách hoàn lại tiền của Kwinside trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào trên trang web của công ty. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách hoàn tiền hiện hành, vui lòng không tiến hành thanh toán.

CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC

Việc sử dụng trang web của bạn cũng phải tuân theo các chính sách, tuyên bố từ chối trách nhiệm và nguyên tắc khác mà chúng tôi đăng trên trang web đó theo thời gian.

GIẤY PHÉP CỦA BẠN ĐỂ TRUY CẬP NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Theo đây, bạn được cấp giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi, hạn chế để xem, tái tạo, in, lưu vào bộ nhớ cache, lưu trữ và phân phối nội dung được truy xuất từ ​​Trang web của chúng tôi thông qua một trình duyệt web thông thường dành cho người tiêu dùng, với điều kiện là bạn không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ sư, lắp ráp ngược hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào, bán, chuyển nhượng, cấp phép con, cấp bảo mật quan tâm đến hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong các Dịch vụ của kwinside.com hoặc xóa hoặc che khuất thông báo bản quyền hoặc các thông báo hiển thị trên nội dung. Bạn không được tái tạo, in, lưu vào bộ nhớ cache, lưu trữ hoặc phân phối nội dung được lấy từ Trang web theo bất kỳ cách nào, cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của kwinside.com hoặc chủ bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền liên quan.

Bạn đồng ý không sửa đổi các Dịch vụ của kwinside.com theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản sửa đổi của Các dịch vụ của kwinside.com, bao gồm (không giới hạn) cho mục đích truy cập trái phép vào kwinside.com Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ. Bạn đồng ý không truy cập các Dịch vụ của kwinside.com bằng bất kỳ phương tiện nào ngoài giao diện được cung cấp bởi kwinside.com để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ của kwinside.com.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, không có gì trong Thỏa thuận này hoặc trên Trang web sẽ được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác, rõ ràng, bằng hàm ý, bởi estoppel hoặc cách khác, đối với bất kỳ Nội dung nào của kwinside.com hoặc theo bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba. Mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây được bảo lưu.

Nếu bạn chọn chuyển tiếp nội dung từ Trang web qua email thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ chuyển tiếp nội dung đó đến những người nhận sẵn sàng biết đến bạn và bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ đó để tham gia thư rác hoặc hành vi trái phép khác.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ KWINSIDE.COM

kwinside.com bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và tại thời điểm để sửa đổi, đình chỉ, ngừng hoặc chấm dứt Các Dịch vụ của kwinside.com (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng kwinside.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng, ngừng hoặc chấm dứt các Dịch vụ kwinside.com.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VỀ THÔNG TIN VÀ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của kwinside.com, bạn hiểu và đồng ý rằng:

- kwinside.com Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Không có nội dung nào trên Trang web của chúng tôi nhằm mục đích tạo thành chuyên nghiệp. Kwinside.com hoặc cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu trên Trang web của chúng tôi là không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ hậu quả nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ hành động hoặc hành động nào của bạn dựa trên thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu khác trên Trang web của chúng tôi.

- Việc bạn sử dụng các Dịch vụ của kwinside.com do bạn tự chịu rủi ro. Các dịch vụ kwinside.com được cung cấp trên "nguyên trạng" và cơ sở "như có sẵn". Kwinside.com từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về quyền sở hữu, khả năng bán được, tính phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm.

- Kwinside.com không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng các Dịch vụ của kwinside.com sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, rằng Các Dịch vụ của kwinside.com sẽ không bị gián đoạn, an toàn, cập nhật hoặc không có lỗi, kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ kwinside.com sẽ chính xác, kịp thời, hữu ích hoặc đáng tin cậy, hoặc chất lượng của bất kỳ bài đăng, sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn có được thông qua kwinside.com Dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

- Bất kỳ tài liệu nào thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ của kwinside.com được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy.

- Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn lấy từ Trang web của chúng tôi hoặc thông qua hoặc từ kwinside.com Các dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ ràng trong các điều khoản của chúng.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bạn hiểu và đồng ý rằng kwinside.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả nào, thiệt hại mẫu mực hoặc trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trường hợp mất quyền sử dụng nào, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thiện chí, chi phí mua sắm các dịch vụ thay thế, hoặc bất kỳ gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả nào khác, thiệt hại mẫu mực hoặc trừng phạt, bất kỳ gây ra như thế nào và trên bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, cho dù vi phạm hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sự cẩu thả và trách nhiệm nghiêm ngặt), hoặc do: (1) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, Dịch vụ của kwinside.com, (2) chi phí mua sắm các dịch vụ thay thế, hàng hóa hoặc và các trang web, (3) truy cập trái phép hoặc thay đổi việc truyền của bạn, (4) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ Bên thứ ba nào trên Trang web của chúng tôi, (5) dựa vào nội dung trên Trang web của chúng tôi, hoặc (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc kwinside.com Các dịch vụ. Những giới hạn này sẽ được áp dụng cho dù kwinside.com đã được thông báo về khả năng những thiệt hại đó và bất chấp mọi sự thất bại của mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào.

Một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi gián tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, do hậu quả, mẫu mực hoặc trừng phạt, vì vậy một số giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

XÁC NHẬN KWINSIDE.COM

Bạn đồng ý bồi thường và giữ kwinside.com, các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, tranh chấp, thiệt hại hoặc chi phí của bất kỳ loại, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng, phát sinh từ hoặc bất kỳ cách nào được kết nối với (a) việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào các Dịch vụ của kwinside.com, (b) kết nối của bạn với Trang web, (c) bạn vi phạm Thỏa thuận này, hoặc (d) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của một bên khác.

KHÔNG CÓ THỎA THUẬN NÀO KHÁC GIỮA CHÚNG TÔI

Ngoại trừ Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và kwinside.com để điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và kwinside.com cho mục đích đó, bao gồm mọi thỏa thuận thành viên hoặc các thỏa thuận tương tự khác áp dụng cho Trang web hoặc Dịch vụ kwinside.com.

LUẬT CHI PHỐI

Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo và điều chỉnh bởi luật pháp của Vương quốc Anh. Đối với tất cả các vấn đề không được đề cập trong Thỏa thuận này, các Bên sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Vương quốc Anh.